Něco o mně

Již několik let se považuji primárně za full-stack vývojáře webových aplikací s přesahem do souvisejících oblastí, ale zároveň se aktivně zajímám o dění v celém širokém oboru informačních a komunikačních technologií.

Co se týče vývoje, mám za sebou spoustu (spíše) menších webových aplikací a stránek, které jsem vyvíjel zpravidla sám (příp. s grafikem), od analýzy zadání až po nasazení a správu, od nekomerčních záležitostí (třeba pro studentské organizace), přes spolupráce se součástmi univerzity až po komerční projekty. Aplikace často provozuji na vlastním linuxovém serveru, ovšem některé aplikace běží např. v interaktivních kioscích v muzeu vědy Pevnost poznání. Také jsem spolupracoval na komerčním vývoji střední webové aplikace (IS) v rámci malého týmu, kde jsem měl také na starosti jak záležitosti týkající se vývoje, tak provozu aplikace a správy infrastruktury, vč. nastavení postupů při vývoji a nasazování.

Nejvíce mi vyhovuje práce v menších týmech a na menších až středních aplikacích, především informačních systémech a to s co nejmenším technologickým dluhem. Těžiště mám po celou dobu na straně serveru, kde jsem zatím vždy používal PHP, zpravdila v kombinaci se Symfony frameworkem (a také API Platform a Doctrine). U většiny aplikací jsem se ovšem méně či více podílel i na klientských částech, u těch jsem nejčastěji použil TypeScript v kombinaci s Angular frameworkem (a Ionic, Angular Material nebo Bootstrap), v mnohých případech ještě s přídavkem Electronu (např. pro provoz v kioscích). Vyvíjím v JetBrains na Linuxu.

Jak v rámci studia, tak u některých mimoškolních projektů jsem se setkal se spoustou dalších programovacích jazyků a technologií, ovšem neoslovily mě natolik, jako Symfony a Angular a potkávám se s nimi spíše příležitostně.

Mým zatím největším projektem je modulární informační systém OSWIS (původně součást bakalářské práce), který byl (a stále je) využíván jako základ různých informačních systémů, především pro Seznamovák UP a další akce. Tento systém ovšem nikdy nebyl dopracován do finální podoby, jelikož se ukázalo, že je pro jediného vývojáře příliš velkým soustem (nekomerčně) vyvíjet, udržovat a provozovat takový systém s rychlostí a spolehlivostí, aby zároveň bylo možné reflektovat a stíhat např. pevné termíny spouštění přihlášek na akce a zároveň zapracovávat požadavky na změny a nezvyšovat tím neúměrně technologický dluh. Velikost a komplexita systému je rovněž důvodem, proč se mi jej nikdy nepodařilo dostat do stavu, kdy bych jej považoval za připravený k odevzdání jako součást bakalářské práce. Vývoj ale stále probíhá.

Nejaktuálnější informace se snažím udržovat v mém profilu na sociální síti LinkedIn.

(Nejen) pracovní zkušenosti

Lektor a kouč - (2019-nyní)

Lektor a kouč na workshopech, kroužcích a příměstských táborech.

V rámci Czechitas jsem se již dvakrát podílel na organizaci příměstského tábora zaměřeného na informační a komunikační technologie, a to poprvé jako jeden z lektorů a kouč a podruhé jako hlavní lektor celého tábora. Po dobu jednoho školního roku jsem působil jako lektor kroužku zaměřeného na programování ve vizuálním programovacím jazyce Scratch. Také jsem již několikrát jako lektor vedl workshop "Úvod do PHP" a jako kouč vypomáhal na různých jednodenních workshopech.

Vedoucí volnočasové aktivity - (2018-nyní)

Lektor zájmového kroužku pro základní školy zaměřeného na základy informačních a komunikačních technologií a IoT (na Střední průmyslové škole v Přerově).

V rámci kroužků byla mým úkolem jak příprava aktivit, tak samotné vedení (lektorování) kroužku. Obsah byl průřezem celého světa ICT - od hardware, přes software až k tvorbě webových stránek a "Internet of Things".

Podnikatel - (2015–nyní)

V prvním ročníku vysoké školy jsem jako osoba samostatně výdělečně činná začal podnikat v oblasti informačních a komunikačních technologií a elektrotechniky. V této oblasti poskytuji především poradenství a služby týkající se domácích a podnikových sítí a webových aplikací.

Provádím tvorbu a správu webových stránek a aplikací, návrh a správu menších počítačových sítí, opravy počítačů a notebooků, správu a konfiguraci nejrůznějšího programového vybavení v počítačích i mobilních zařízeních a další související činnosti.

Vedoucí, technický správce - (2014–nyní)

Od prvního ročníku na vysoké škole jsem členem První Organizace Studentů Přírodovědy Olomouc, která sdružuje aktivní studenty Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a snaží se studentům zpříjemnit studium jak pořádáním nejrůznějších akcí, tak zdokonalováním prostředí na fakultě.

V současné době zajišťuji koordinaci aktivit této skupiny studentů a také řeším veškeré technické záležitosti, včetně tvorby a správy webových stránek a IS, přípravy grafických materiálů a správy účtů na sociálních sítích. Součástí činnosti je také spolupráce na různých akcích pořádaných Přírodovědeckou fakultou nebo Pevností Poznání.

Animátor, lektor, technik - (2015–nyní)

Již několikátým rokem mě můžete potkat také v centru popularizace vědy Univerzity Palackého - Pevnosti poznání Olomouc, kde pracuji primárně v expozici Rozum v Hrsti, kterou Vás rád provedu a povím Vám zajímavosti o různých exponátech. Také zde spolupracuji na vzdělávacích programech pro základní a střední školy a podílím se na dalších souvisejících akcích centra, např. jako obsluha audiovizuální techniky.

V expozicích Pevnosti poznání můžete narazit i na několik drobných interaktivních aplikací, které jsem pro potřeby expozic vyvinul.

Instruktor, webmaster, technik - (2015–nyní)

Seznamovák Univerzity Palackého je týdení pobyt pro studenty prvního ročníku, kterého jsem se při vstupu na vysokou školu účastnil jako běžný účastník a oslovil mě natolik, že se na něm od té doby také podílím. Jde o studentskou iniciativu, která si klade za cíl zjednodušit a zpříjemnit novým studentům vstup do nového univerzitního prostředí, informovat je o všem důležitém a dát jim příležitost najít spousty nových přátel.

Akce se účastním jako instruktor, webař a technik, který je k dispozici pro zdolávání všech technických nástrah. Také mám na starosti např. většinu agendy přihlášek účastníků.

Oddílový vedoucí - Vědecké tábory UP (2015–nyní)

Na vědeckých táborech konaných na Univerzitě Palackého a Pevnosti Poznání se občas objevuji jako oddílový vedoucí nebo pomocník pro realizaci programů pro účastníky těchto táborů. Jde o akci, která zábavným způsobem přináší poznatky z vědeckého prostředí i těm nejmenším.

2. místopředseda - AS PřF UP v Olomouci (2017–2020)

člen Legislativní komise, předseda Komise pro dopravu, člen Kolegia děkana

Ve volbách do Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci jsem byl zvolen senátorem za studenty a následně také druhým místopředsedou. Akademický senát se aktivně podílí na chodu fakulty.

Také jsem byl zvolen členem Legislativní komise, předsedou Komise pro dopravu a jakožto druhý místopředseda jsem členem Kolegia děkana.

Technik, webmaster, manažer infocentra - #CHRO (2015)

V roce 2015 jsem se podílel na divadelním festivalu amatérských i profesionálních divadelních spolků #CHRO - Celkový Herecký Rozbor Ochotníků v Přerově, který se uskutečnil díky studentskému divadelnímu spolku Ervínovci a divadlu J. K. Tyla. Akce byla spojením divadla, hudby, filmu a zábavy a probíhala současně v několika lokacích.

Pro tuto akci jsem vytvořil webové stránky se systémem pro akreditace návštěvníků a v průbehu akce zajišťoval také koordinaci infocentra.

Příležitostné brigády a školní praxe (2012–2015)

V průběhu studia jsem pracoval v několika firmách v rámci krátkodobých brigád a školních praxí. Jednalo se o práce především v oblasti informačních a komunikačních technologií, elektrotechniky, automatizace a administrativy například ve firmách SSI Schäfer, Mitranet nebo Pinia Pharmaceutical.

Člen studentského parlamentu - SPŠ Přerov (2012–2014)

Na střední škole jsem byl zvolen jako člen studentského parlamentu. Tento orgán sloužil jak pro zprostředkování komunikace mezi studenty a vedením školy, tak pro řešení některých provozních otázek školy. Také řešil například organizaci dnů otevřených dveří, plesů, propagací a dalších akcí, na kterých jsem také spolupracoval.

Projekty


Webové stránky POSPOL (2014–2017)

Webové stránky pro První Organizaci Studentů Přírodovědy Olomouc jsem vytvořil v prvním ročníku studia na Univerzitě Palackého v Olomouci. Webové stránky jsou postaveny na vlastním redakčním systému a technologiích PHP, HTML5, CSS3, JavaScript apod. Jde o plně responzivní web obsahující například aktuality, informace o spolku a fotogalerii.

Více

První Organizace Studentů Přírodovědy Olomouc

Webové stránky festivalu #CHRO (2015)

Webové stránky pro divadelní festival #CHRO - Celkový Herecký Rozbor Ochotníků v Přerově jsem napsal pro divadelní spolek Ervínovci. Součástí webových stránek byl také akreditační systém pro správu návštěvníků. Web je postaven na vlastním redakčním systému. Postaveno na technologiích: PHP, MySQL, mPDF, SwiftMailer

Více

#CHRO - Celkový Herecký Rozbor Ochotníků v Přerově

Seznamovák - web, IS portál (2016-2018)

Webová aplikace pro správu Seznamováku Univerzity Palackého. Seznamovák Portál představuje platformu pro centralizaci veškerých informací, správu účastníků a komunikaci organizačního týmu a účastníků akce. Postaveno na technologiích: PHP, MySQL, mPDF, SwiftMailer, Bootstrap...

Následně nahrazeno novějšími aplikacemi postavenými nad OSWIS (One Simple Web IS, viz výše).

Více

Seznamovák Portál - Seznamovák Univerzity Palackého

Webové stránky REMEDA (2010–2015)

Webové stránky zaměřené na alternativní medicínu a související oblasti. Postaveno na technologiích: PHP, MySQL, HTML, CSS, JS...

VíceFast-Comp a Fast-Mobile (2010–2016)

Webové stránky, aplikace, správa sítí a serverů a konzultace pro prodejce repasované výpočetní techniky a virtuálního telefonního operátora.

Více

Fast-Comp

Webové stránky pro XGame (2016)

Webové stránky a registrační systém pro sportovní akci zaměřenou na netradiční sporty. Postaveno na technologiích: PHP, MySQL, mPDF, SwiftMailer...

Více

#CHRO - Celkový Herecký Rozbor Ochotníků v Přerově

Školní projekty (2010–2017)

V rámci svých studií jsem vytvořil také mnoho různých drobných projektů, především v oblasti webových stránek. Používané technologie: HTML, CSS, JavaScript, PHP, MySQL...

VíceKurzy, certifikáty a osvědčení

DigiUP – Akademie digitálního marketingu (2018)

Jednosemestrální cyklus přednášek a workshopů o základech digitálníhop marketingu, který pořádalo Kariérní centrum UP.

Google Akademie online marketingu (2016)

Školení zaměřené především na základy online marketigu vedené certfikovanými lektory Google.

Google Digitální garáž (2016)

Kurz zaměřený na základy online marketigu poskytovaný firmou Google. Skládá se jak z on-line aktivit, tak přednášek certifikovaných lektorů.

Pracovník znalý dle §5 vyhl. 50/1978 Sb. (2014)

SPŠ Přerov

Cisco IT Essentials - PC Hardware and Software (2014)

Kurz v rámci Cisco Networking Academy

CCNA 1 - Networking Fundementals (2012)

Kurz v rámci Cisco Networking Academy

CCNA 2 - Routing and Switching Essentials (2013)

Kurz v rámci Cisco Networking Academy

CCNA3 - LAN Switching and Wireless (2014)

Kurz v rámci Cisco Networking Academy

CCNA4 - Accessing the WAN (2014)

Kurz v rámci Cisco Networking Academy

Povinné údaje

  • Jméno: Jakub Žák
  • Sídlo: Veselíčko 243, 751 25, CZ
  • IČ: 03913864
  • Evidující úřad: Městský úřad Lipník n. Bečvou
  • Fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku od 23.03.2015.
  • Neplátce DPH.